Priser


Det er kostnadsfritt å registrere seg for en egen leveringsadresse. Vi tar betalt for hver motatt pakke etter tabellen nedenfor.
Vi tar SEK 100 i administrasjongebyr pr. pakke for beregning og rapportering av moms i tillegg til transportørens gebyr / moms / toll dersom pakkene dine kommer fra et land utenfor EU.


Oppbevarinsgtiden er tre uker fra det vi har fått pakken levert til oss.

Fristen for henting kan fornyes etter avtale. Vi tar SEK 50 ekstra for hver ekstra uke.  


Vi har vanlige kontorlokaler og kan ikke ta imot pakker som ikke lar seg flyttes uten spesiell utstyr. 

Ta gjerne kontakt på e-post dersom du er usikker!

Hos oss kan du betale med kort

Priser pr. mottatt pakke

VEKT

SEK

Opp til 1 KG

115

1 - 3 Kg

135

3 - 5 Kg

165

5 - 8 Kg

195

8 - 10 Kg

245

10 - 20 Kg

295

20 - 30 Kg

345

30 - 40 Kg

505

40 - 50 Kg

575