Priser

Det er kostnadsfritt å registrere seg for en egen leveringsadresse.

Priser for mottak og oppbevaring

Vekt (per pakke)SEK
opp til 1 kg99
1-3 kg119
3-5 kg149
5-8 kg179
8-10 kg219
10-20 kg269
20-30 kg319
30-40 kg499
40-50 kg559

Oppbevarinsgtiden er tre uker fra det vi har fått pakken levert til oss.

Fristen for henting kan fornyes etter avtale. Vi tar SEK 50 ekstra for hver ekstra uke.  

Oppdatert 10.12.2018

O.B.S.

Vi tar SEK 150 i administrasjongebyr for beregning og rapportering av moms i tillegg til moms / toll dersom pakken din kommer fra et land utenfor EU.

Vi har vanlige kontorlokaler og kan ikke ta imot pakker som ikke lar seg flyttes uten spesiell utstyr. 

Ta gjerne kontakt på e-post dersom du er usikker!

Hos oss kan du betale med kort og Swish