Priser

Det er kostnadsfritt å registrere seg for en egen leveringsadresse.

Priser for mottak og oppbevaring

Vekt (Henter du flere pakker til samme kunde-ID, slår vi sammen vekten) SEK
opp til 1 kg89
1-3 kg109
3-5 kg139
5-8 kg169
8-10 kg209
10-20 kg259
20-30 kg309
30-40 kg489
40-50 kg549

Oppbevarinsgtiden er tre uker fra det vi har fått pakken levert til oss.

Fristen for henting kan fornyes etter avtale. Vi tar SEK 50 ekstra for hver ekstra uke.  

Oppdatert 06.09.2019

O.B.S.

Vi tar SEK 50 i administrasjongebyr pr. pakke for beregning og rapportering av moms i tillegg til moms / toll dersom pakkene dine kommer fra et land utenfor EU.

Vi har vanlige kontorlokaler og kan ikke ta imot pakker som ikke lar seg flyttes uten spesiell utstyr. 

Ta gjerne kontakt på e-post dersom du er usikker!

Hos oss kan du betale med kort og Swish