Nytt postnummer

Posten i Sverige har lagt om noen av sine postnummer, så vi har da fått nytt.
Korrekt adresser er fra nå:

Navn: Sverige Levererar
Etternavn: SLxxxx
Gate: Sveavägen 8
Postnummer: 672 41 
Poststed: Tocksfors
Land: Sweden